Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.drscott.pl (zwanego dalej: „Stroną internetową”)
 2. Właścicielem Strony i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-313), ul. Tomasza Zana 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417244, NIP: 1130024519, Regon: 008106815, zwana dalej Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k., reprezentowana przez komplementariusza: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-523), ul. Śmiała 30/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399457 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, posiadająca numer NIP: 5252519388, numer Regon: 145853902.
 3. Dane osobowe zbierane przez Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę internetową.

 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane:
 3. podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie Internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 • 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. a)            Podmioty przetwarzające. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Stronie Internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 3. b)           Administratorzy. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 4. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Strony Internetowej.

 

 • 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie Internetowej.
 2. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a)            Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 4. b)           Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 5. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystuje cookies własne w celu:
 6. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 7. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 8. a)            zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 9. b)           prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 10. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 11. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 12. a)            przeglądarka Internet Explorer;
 13. b)           przeglądarka Microsoft EDGE;
 14. c)            przeglądarka Mozilla Firefox;
 15. d)           przeglądarka Chrome;
 16. e)           przeglądarka Safari;
 17. f)            przeglądarka Opera.
 18. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. może gromadzić adresy IP Urzytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
 19. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 • 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 1. a)            Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej.

               

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 3. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


 • 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wówczas Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. umieści na Stronie Internetowej aktualną wersję.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@hydrex.pl