Świąteczne odwiedziny w klinice Budzik. Poczujmy radość świąt.

Klinika BUDZIK powstała w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika działa przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

CMS

Trochę historii Kliniki Budzik

Budowę Kliniki, której koszt wyniósł ponad 20 mln zł, sfinansowała Fundacja „Akogo?”, dzięki ofiarności wielu darczyńców indywidualnych, firm, fundacji oraz środków UE.

Więcej na: https://www.klinikabudzik.pl/pl

Klinika posiada 15 łóżek, z pełną infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu.

Jak działa klinika?

Od lipca 2013 r. w „Budziku” są pierwsi pacjenci – dzieci do 18 roku życia po urazie, w konsekwencji którego doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu. Z syndromem apalicznym (z wyłączeniem urazów okołoporodowych, chorób metabolicznych genetycznie uwarunkowanych). Klinika opiekuje się dziećmi przebywającymi w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy, jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych. Dzieci mogą być leczone w Klinice przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.

Klinika robi świetną robotę. Przez rok dzieci mają dostęp do wspaniałej, profesjonalnej rehabilitacji, a ich rodziny do tego, aby być ze swoimi najbliższymi. Dzieci przebywają w pełni wyposażonych pokojach mieszkalno-szpitalnych.

Fundacja Wiewiórki Julii dba o zęby podopiecznych, co jest szczególnie istotne, gdyż dzieci te są ograniczone ruchowo.

Firma Hydrex, właściciel marki Dr Scott, wraz z Fundacją Wiewiórki Julii odwiedziła świątecznie podopiecznych Kliniki Budzik. Dzieci otrzymały upominki: kolorowe szczoteczki elektryczne oraz pasty do zębów.

Życzymy pacjentom powrotu do zdrowia!